we zijn nog in het prille begin met alles ook met de website

 

In Nederland

wordt er bij verschillende Boeddhistische groepen al gepraat over hoe het moet tijdens de zorg in het laatste uur en ook tijdens de uitvaart. In het westen hebben we al een groot aantal beoefenaars die ouder worden en vooral ook in Nederland zijn er vele beoefenaars die lid zijn van verschillende scholen.

 

Boeddhistische uitvaart vereniging voor alle stromingen.

Er nu de noodzaak ontstaan om een officiële Boeddhistische uitvaart vereniging op te richten. Deze vereniging is in de beginfase van oprichting en is bedoeld voor alle Boeddhistische stromingen, waarbij een wensen formulieren en adviseurs die kunnen helpen om de uitvaart wensen te formuleren, kortom er is nog heel veel te doen zoals een voorlopige website maken en een website voor de polis en daarbij behorende gegevens.

 

Waarom zou je lid worden van de Boeddhistische Uitvaartvereniging?

Deze vereniging  werkt op het boeddhistische principe en er zijn geen commerciële belangen. Het doel is dan ook om te zorgen dat het laatste afscheid en gewenste ceremonie in uw eigen gewenste traditie plaats vindt.

 

Het is de intentie van de vereniging om de boeddhistische uitvaart onder de aandacht brengen. Dit willen we als vereniging doen door leden avonden, voorlichting, praten met leden en elkaars inzichten uitwisselen. Het is de bedoeling dat iedereen die bij de verschillende branches van Boeddha's leer horen terecht kunnen bij een vereniging waarbij samen gewerkt kan worden met hen die de uitvaart moeten verzorgen, en dat de juiste procedures uitgevoerd kunnen worden die bij de specifieke school hoort, Terwijl er ook wordt gestreefd om de nabestaanden te betrekken zodat ook zij op een gepaste manier afscheid kunnen nemen zonder dat men zorgen heeft dat alles wel volgens wens gaat.

 

Waarom een vereniging?

De vereniging heeft ook als taak om de mogelijkheid van een Boeddhistische uitvaart onder de aandacht te brengen van uitvaartverzorgers die hier nog niet mee kennis hebben gemaakt maar er wel mee te maken kunnen krijgen.

 

Voor en na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden, het is het doel van de vereniging om te zorgen dat u bijstand en ondersteuning krijgt vanuit het boeddhistisch oogpunt, zowel praktisch en vanuit de leer van Boeddha en zoals deze bij de verschillende scholen beoefend wordt.

 

Onze vereniging wil er samen met de uitvaartleider voor zorgen dat een uitvaart op een respectvolle wijze wordt uitgevoerd, in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden en de school waarbij u hoort.

 

Voor de nabestaanden kan het een troostrijke gedachte zijn dat de zorgen van uitvoering rond de uitvaart weggenomen worden en dat deze geheel volgens de wensen uitgevoerd kan worden en dat hun dierbare goed verzorgd wordt.